W ZGODZIE Z NATURĄ

Staramy się coraz bardziej rozwijać i stosować na naszych stacjach nowoczesne oraz ekologiczne technologie:

  • Fotowoltaika na powierzchniach dachowych
  • System oczyszczania wody aqua pour (aby ograniczyć zużycie zastosowaliśmy na naszych myjniach zamknięty obieg wody)
  • Studnie chłonne (zgromadzoną wodę deszczową wykorzystujemy m.in. do podlewania trawników)