KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: Rozporządzenie UE) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: H.B. CRAB SPÓŁKA JAWNA STACJA PALIW ZAJĄC ADAM, BĄK PAWEŁ, PIESTRAK KRZYSZTOF 44-274 RYBNIK, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3,NIP: 642-041-05-12
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy w zakresie sprzedaży paliw oraz innych produktów udostępnionych na terenie stacji paliw.
  3. .Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 3 zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości i innymi odrębnymi przepisami.